CORONA VIRUS Covid-19

Angående Covid-19 det viktigast är att förstå att vi behöver varandra mera nu än någonsin och visa ansvarskänsla och solidaritet. Kampanjen har därför rikta sig i vad invånare kan göra för att minska smittspridningen och skydda äldre och riskgrupper. Ditt bidrag är att agera förebyggande genom att:

 • undvika att röra vid ansiktet eller ögon.
 • undvik nära kontakt med sjuka människor
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt ej finns.
 • hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk- stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Symtom

Feber och hosta är de dominerade symtomen. Andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är andra vanliga symtom. Gastrointestinala symtom har förekommit. Övervägande lindriga symtom.

Hos en del utvecklas allvarliga symtom med svår andningspåverkan, pneumoni, sepsis. Riskgrupper är äldre (>80 år) och patienter med underliggande sjukdom ffa hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes. Mer information om riskgrupper kommer att tillkomma.

Sjukdomslängd: ca 2 veckor, för allvarligare sjukdomsfall 3-6 veckor.

Inkubationstid: 2–14 dagar, de flesta insjuknar efter ca 5 dagar.

Smittoväg: droppsmitta, kontaktsmitta. Oklart vad gäller indirekt kontaktsmitta. Personer med symtom smittar, ej de utan symptom, enligt nu tillgänglig information (mars 2020).

Smittsamhetens längd: oklart (mars 2020) men sjuka rekommenderas stanna hemma till två dagar efter symtomfrihet.

Vi hänvisar till den information som kan fås via de länkar som listas här nedan. Ingen annan uppdatering kommer att ske då informationslänkar nedan uppdateras kontinuerligt.

Allmän information

självskattningstest för covid-19

covid-19

Up To Date

Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Nuläge – antal smittade

Patientinformation

Uppdatering måndag 16 mars

Samhällsspridning av coronaviruset i Sverige

Vi har en samhällsspridning i Sverige nu, framför allt i Stockholmsområdet. Det finns inte alls lika mycket signaler i övriga landet, utan det är framför allt i Stockholm och i övriga storstadsområden där man ser så pass många fall som inte kan kopplas till resande och resenärer att vi måste anse att vi har en samhällsspridning, sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid en pressträff idag. Samtidigt råder myndigheten alla stockholmare som kan jobba hemifrån att göra det.

Info från WHO, klicka på länken nedan

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Senast uppdaterad 13 mars

Rekommendationerna uppdateras kontinuerligt.

Infektionen orsakar varierande grader av luftvägsinfektioner inklusive svår lunginflammation. Sjukdomen benämns covid-19 enligt internationella riktlinjer. Smittspridning sker främst genom dropp- och kontaktsmitta, men fullständig kunskap om smittvägar och smittsamhet saknas ännu.

Provtagningsindikation

Region Stockholms indikation skiljer sig från Folkhälsomyndighetens pga lokala förutsättningar. I nuläget bör provtagning för det nya coronaviruset enbart göras för att identifiera covid-19 hos patienter i behov av slutenvård på sjukhus alternativt omsorg inom äldreboenden

Läs landstingets information och rekommendtationer, Klinka på länken nedan

https://vardgivarguiden.se/globalassets/kunskapsstod/smittskydd/smittskyddsblad/patientinformation/covid-19/covid-19—patientinformation

Introduktion

Coronavirus är en virusfamilj med flera virus. Det nyast upptäckta coronaviruset, SARS-CoV-2, ger upphov till sjukdomen covid-19.

Covid-19 är en sjukdom som hos vissa personer leder till milda besvär medan det hos andra kan leda till ett livshotande tillstånd. 

Covid-19 klassas nu som en pandemi, eller en sjukdom som har spritt sig över hela värden. Att världshälsoorganisationen WHO anger att det handlar om en pandemi betyder inte att sjukdomen har blivit allvarligare utan endast att fler länder har blivit drabbade.

Samtidigt som siffrorna över antalet drabbade och döda stiger ökar även spridningen av felaktig information

WHO:s general Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus har varnat för att “troll och konspirationsteorier” undergräver deras svar på det nya coronaviruset.

”Jag vill också prata om hur viktigt det är att hålla sig till fakta och inte rädsla”, sa Dr Tedros.

”Människor måste få tillgång till rätt information för att kunna skydda sig själva och andra”. Felaktig information om covid-19-viruset skapar förvirring och sprider rädsla hos den stora massan.”

Klicka på länken nedan för informationsvideo från WHO

https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA&feature=youtu.be

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Symtom som är förknippade med sjukdomen är feber, hosta samt andningssvårigheter. De flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka.

Symtom på smitta av coronavirus

Covid-19 ger ett eller flera av följande symtom:

 • Torrhosta
 • Feber
 • Andningsbesvär

Symtomen är ofta lindriga och kan påminna om vanlig förkylning. Symtomen uppkommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till två veckor. En del personer får svårare besvär, som till exempel lunginflammation.

Stanna hemma när du är sjuk

Undvik att föra smittsamma sjukdomar till andra personer genom att stanna hemma när du har symtom på infektion. Då undviker du att smitta andra personer i samhället.

Kontakta 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

Se lista på 1177

Du ska ringa även om dina symtom är lindriga.

Ring alltid först när du kontaktar 1177

När du ringer 1177 får du information om när och hur du ska söka vård. Det är viktigt att du ringer först. Åk inte till en mottagning i första skedet. Då undviker du att eventuellt smitta andra om du har Covid-19.

Ringa 1177 från ett annat land

Om du är utomlands och vill ha sjukvårdsrådgivning kan du ringa telefonnummer +46 771-11 77 00.

Vid allmänna frågor – Ring 113 13

Ring telefonnummer 113 13 om du inte har några symtom, men har allmänna frågor om covid-19.

Så smittar coronavirus Covid-19

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen.

Viruset kan finnas kvar på föremål i flera dagar, men det finns inget som tyder på att personer har smittats genom att ta i föremål.

Tvål eller handsprit är effektivt mot spridning av coronavirus

Handtvätt med tvål och vatten eller användning av handsprit är effektivt mot viruset. Ytor kan rengöras med desinfektionsmedel.

Du smittar när du har symtom, även milda symtom

Personer med Covid-19 kan smitta andra från och med att de först symtom. Även personer som har lite hosta eller feber kan smitta andra om de bär på viruset.

Tips för att undvika smitta med Covid-19

Så här kan du göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen
 • Håll avstånd till personer som hostar och nyser
 •  Se instruktion på 1177

Undersökning och utredning om du är smittad med Covid-19

När du ringer 1177 får du information om du behöver undersökas för Covid-19. Skulle du behöva undersökas får du kontakt med en infektionsmottagning och instruktioner som du ska följa.

Provtagningen kan antingen genomföras i ditt hem eller på en särskild vårdmottagning.

 På 1177 kan du läsa om hu det går till.

Du måste råd och instruktioner från vården vid smitta

Covid-19 är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att du som misstänker att du har Covid-19 har en skyldighet att kontakta vården så fort som möjligt. Vid sjukdom måste du följa de råd och instruktioner som du får av vårdpersonalen.

Vården och myndigheter ska också följa särskilda regler och agera för att hindra att sjukdomen sprids.

Behandling mot Covid-19

De flesta som får Covid-19 får en luftvägsinfektion med lindriga symtom. Symtomen går ofta över av sig själv. Vissa symtom kan lindras genom vila, dricka för att lindra hostan eller att använda receptfria febernedsättande läkemedel vid behov. Det tar oftast ett par veckor att återhämta sig.

Vård hemma

Har du fått Covid-19 och har lindriga symtom ska du stanna hemma så länge du har symtom. Bor du med andra personer kan de också få instruktioner. Det är vanligt att ha daglig kontakt med din vårdmottagning. Din läkare bedömer när det går bra att träffa andra personer igen.

Ibland behövs sjukhusvård

Vissa personer som får Covid-19 blir mer sjuka och kan till exempel få lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig även om det är ovanligt. Förutom lungorna kan även andra organ påverkas och det kräver vård på sjukhus.

Inget läkemedel eller vaccin mot Covid-19

Än så länge finns inte läkemedel eller vaccin mot covid-19. Eftersom covid-19 orsakas av ett virus så hjälper inte antibiotika.

Om coronavirus Covid-19

Covid-19 står för Coronavirus Disease 2019. Sjukdomen covid-19 orsakas av ett så kallat coronavirus: SARS-CoV-2.

Det nya coronaviruset upptäcktes i slutet av 2019 i staden Wuhan i Kina. Sjukdomen har därefter spridits till många länder. Eftersom Covid-19 är en ny sjukdom är inga människor immuna mot den.

Information från Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndighetes webbplats kan du får

 svar på vanligt förkommande frågor om Covid-19.

Vid resa utomlands

Håll dig uppdaterad om läget i det land dit du ska resa. Ta del av reseinformationen och följ rekommendationerna från Utrikesdepartementet.

https://www.regeringen.se/resklar