Om Läkarmottagning

Vi utreder och behandlar allmän medicinska sjukdomar som vid en vårdcentral. Vi utreder och behandlar besvär i rörelseorganen, barnsjukdomar, diabetes, hjärtsjukdomar, utredning och behandling av blodtryck, endokrinologiska sjukdomar såsom sköldkörtelsjukdom. Vid behov remitterar vi vidare till specialist eller sjukhus.